Watsapp Destek Hattı 05321609916
Sepetim 0,00 TL
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Cihan Bilişim Hizmetleri bünyesindeki kişisel
veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli
şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal
imkanlarını kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Cihan Bilişim Hizmetleri tarafından
aşağıda belirtilen haller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak
işlenebilmektedir. Kişisel veriler, abonelik sözleşmesi, yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, kısa
mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişinin
kişisel verilerin işlenmesine yönelik rızası ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen
hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, aşağıda özet olarak yer verilen amaçlarla işlenebilir ve
aktarılabilir.
Kanun kapsamındaki gerçek kişiler, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse
bilgi talep etme; işlenme amacını, amacına uygun kullanılıp kullanılmadıklarını öğrenme; aktarıldığı
üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik/yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme/silme/yok etme
işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen kişisel verilerin
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde
zararlarının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 Kişisel verilerimin tarafımca belirtilene kadar ilgili maddede açıklanan Hipernet Müşteri Gizlilik
Politikası kapsamında işlenmesine izin veriyorum.

YENİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN HABERDAR OLUN !
Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et